'spring' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

spring

II forma (past tense)

sprang

III forma (past participle)

sprung

posłuchaj wymowyplay
przeskakiwać, wyskakiwać

odmiana spring w przykładach:

I forma

playThese animals have long legs and they easily spring over obstacles.Te zwierzęta mają długie nogi i z łatwością przeskakują przez przeszkody.

II forma

playHe slammed the door hoping my fingers would get caught but I sprang back in time.Zatrzasnął drzwi z nadzieją, że przytnę sobie palce, ale w porę odskoczyłem.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: