'stand' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

stand

II forma (past tense)

stood

III forma (past participle)

stood

posłuchaj wymowyplay
stać

odmiana stand w przykładach:

I forma

playThe sculpture stands on a small pedestal.Rzeźba stoi na małym postumencie.

II forma

playHe stood still for half an hour and didn't sit down until I let him.Stał nieruchomo przez pół chodziny i usiadł dopiero jak mu pozwoliłem.

III forma

playThis monument has always stood in the middle of the park and now they want to move it somewhere else.Ten pomnik zawsze stał w środku parku, a teraz chcą go przenieść gdzie indziej.

IV forma

playWhy are you standing here? Go away!Po co tu stoisz? Idź sobie!
playLook mummy! I'm standing on one leg!Patrz mamusiu! Stoję na jednej nodze!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: