'stick' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

stick

II forma (past tense)

stuck

III forma (past participle)

stuck

posłuchaj wymowyplay
wbijać, wtykać, przyklejać, wystawić

odmiana stick w przykładach:

I forma

play Children often stick their tongues out at one another.Dzieci często wystawiają do siebie język.

II forma

play The nurse stuck a needle in my wrist.Pielęgniarka wbiła mi igłę w nadgarstek.

III forma

play You've stuck your tongue out at Sue several times this week, Robbie. Why are you doing it?Kilka razy w tym tygodniu wystawiłeś język do Sue, Robbie. Dlaczego to robisz?

IV forma

play Why are you sticking this announcement here? The message board is over there.Dlaczego tutaj przyklejasz to ogłoszenie? Tablica jest tam.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: