'sting' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

sting

II forma (past tense)

stung

III forma (past participle)

stung

posłuchaj wymowyplay
żądlić

odmiana sting w przykładach:

I forma

play Bees sting very painfully.Pszczoły żądlą bardzo boleśnie.

II forma

play No wonder that the bee finally stung you. You'd been teasing it.Nic dziwnego, że ta pszczoła cię w końcu użądliła. Drażniłeś ją.

III forma

play This jellyfish has stung me!Ta meduza mnie poparzyła!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: