'strike' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

strike

II forma (past tense)

struck

III forma (past participle)

struck

posłuchaj wymowyplay
uderzyć, wybijać

odmiana strike w przykładach:

I forma

play When the clock strikes midnight, you must leave the castle.Kiedy zegar wybije północ, musicie opuścić zamek.

II forma

play I struck my elbow against the door frame.Uderzyłem łokciem o framugę drzwi.
play His strange behaviour struck me immediately, but I didn't say anything.Jego dziwne zachowanie od razu mnie uderzyło, ale nic nie powiedziałem.

III forma

play Lightning has struck this tree many times.W to drzewo wiele razy uderzał piorun.

IV forma

play The clock is striking twelve. It's time to move on to the next item on our agenda.Zegar wybija dwunastą. Czas przejść do następnego punktu naszego programu.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: