'strive' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

strive

II forma (past tense)

strove

III forma (past participle)

striven

posłuchaj wymowyplay
zmagać się z czymś, dążyć, starać się, podejmować wysiłek

odmiana strive w przykładach:

I forma

play We strive to provide our customers with services of the highest standard.Dążymy do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie.

II forma

play Women strove for their rights for many years.Kobiety walczyły o swoje prawa przez wiele lat.

III forma

play We have always striven to do our best in this respect.Zawsze staraliśmy się zrobić w tym zakresie to, co w naszej mocy.

IV forma

play Our neighbour is a single mother. She's striving to make ends meet.Nasza sąsiadka jest samotną matką. Podejmuje ogromne wysyłki, żeby związać koniec z końcem.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: