'sweep' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

sweep

II forma (past tense)

swept

III forma (past participle)

swept

posłuchaj wymowyplay
zmiatać, zamiatać

odmiana sweep w przykładach:

I forma

play Who sweeps leaves from the courtyard?Kto zmiata liście z podwórka?
play I do various jobs around the house. I look after the garden, sweep the paths, repair this and that.Wykonuję różne prace wokół domu. Dbam o ogród, zamiatam ścieżki, naprawiam to i owo.

II forma

play The tornado swept away all the houses north of the river.Tornado zmiotło z powierzchmi ziemi wszystkie domy na północ od rzeki.

III forma

play Have you swept the floors yet?Pozamiatałeś już podłogi?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: