'tear' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

tear

II forma (past tense)

tore

III forma (past participle)

torn

posłuchaj wymowyplay
drzeć, rozdzierać

odmiana tear w przykładach:

I forma

play This fabric is very strong. It doesn't tear easily.Ten materiał jest bardzo mocny. Nie drze się łatwo.

II forma

play After two weeks I tore a hole in the sole, so I took the shoes back to the shop.Po dwóch tygodniach wydarłem dziurę w podeszwie, więc zwróciłem buty do sklepu.

III forma

play You've torn my shirt!Podarłeś mi koszulę!

IV forma

play You're tearing up my heart, Maggie. Please stay.Rozdzierasz mi serce, Maggie. Proszę zostań.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: