'tell' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

tell

II forma (past tense)

told

III forma (past participle)

told

posłuchaj wymowyplay
powiedzieć

odmiana tell w przykładach:

I forma

play Susan tells everyone how poor she is and last month she bought another pair of shoes for over five hundred pounds!Susan mówi wszystkim, jaka to jest biedna, a w zeszłym miesiącu kupiła kolejną parę butów za ponad pięćset funtów!

II forma

play Who told you I was coming? How did you know?Kto ci powiedział, że przyjeżdżam? Skąd wiedziałeś?

III forma

play I've told you a hundred times to leave me alone!Sto razy ci już powiedziałam, żebyś mnie zostawił w spokoju!

IV forma

play Why are you telling me this? I don't want to hear it!Po co mi to mówisz? Nie chcę tego słyszeć!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: