'throw' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

throw

II forma (past tense)

threw

III forma (past participle)

thrown

posłuchaj wymowyplay
rzucać

odmiana throw w przykładach:

I forma

play The first player throws the ball as far as they can and then runs to that red spot over there.Pierwszy gracz rzuca piłkę najdalej jak potrafi i biegnie do tamtego czerwonego punktu.

II forma

play The girl threw the ball so hard that when it hit the boy on the head he fell over.Dziewczynka rzuciła piłkę tak mocno, że kiedy uderzyła chłopca w głowę przewrócił się.

III forma

play I've thrown away all my old textbooks.Wyrzuciłem wszystkie swoje stare podręczniki.

IV forma

play Some boys are throwing stones at our windows! Tell them to stop!Jacyś chłopcy rzucają kamieniami w nasze okna! Każ im przestać!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: