'tread' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

tread

II forma (past tense)

trod

III forma (past participle)

trodden

posłuchaj wymowyplay
kroczyć, stąpać, deptać

odmiana tread w przykładach:

I forma

play In some regions people still traditionally tread grapes to make wine.W niektórych regionach ludzie nadal tradycyjnie udeptują winogrona, żeby zrobić wino.

II forma

play We trod a path in the bushes.Wydeptaliśmy ścieżkę w krzakach.

III forma

play Oops! I think I've just trodden on your mobile.Oj! Chyba ci właśnie rozdeptałem komórkę.

IV forma

play You're treading on dangerous ground, my dear.Stąpasz po niebezpiecznym gruncie, mój drogi.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: