'understand' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

understand

II forma (past tense)

understood

III forma (past participle)

understood

posłuchaj wymowyplay
rozumieć

odmiana understand w przykładach:

I forma

playDo you understand what I mean?Rozumiesz, o co mi chodzi?
playShe's the only person who understands my situation.Ona jest jedyną osobą, która rozumie moją sytuację.

II forma

playHe spoke to me in Chinese and I understood him!Mówił do mnie po chińsku i rozumiałem go!

III forma

playI have never understood women who don't want to work.Nigdy nie rozumiałam kobiet, które nie chcą pracować.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: