'write' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

write

II forma (past tense)

wrote

III forma (past participle)

written

posłuchaj wymowyplay
pisać

odmiana write w przykładach:

I forma

play My husband is a journalist. He writes articles for two magazines.Mój mąż jest dziennikarzem. Pisze artykuły do dwóch magazynów.

II forma

play He's my favourite author but he wrote his last book ten years ago.On jest moim ulubionym autorem, ale ostatnią książkę napisał dziesięć lat temu.

III forma

play She's written more than thirty novels and she's only fifty!Napisała ponad trzydzieści powieści, a ma dopiero pięćdziesiąt lat!
play I haven't written the monthly report yet and I was supposed to send it to John this morning.Nie napisałem jeszcze miesięcznego raportu, a rano miałem go wysłać do Johna.

IV forma

play Tom's working on a new book. This time he's writing a biography of a famous singer.Tom pracuje nad nową książką. Tym razem pisze biografię pewnego sławnego piosenkarza.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: