near - stopniowanie przymiotnika

Wzór stopniowania przymiotnika near – stopień równy, wyższy i najwyższy plus przykłady użycia w zdaniach.

near
neat »
adjective:
playnear
comparative:nearer
superlative:(the) nearest
  - niedaleki, bliski
- bliski
near
Przykłady zdań:

near

I got a few exotic seedlings. I will plant them near the pond.
I want to buy a new car in the near future.
Is there a drugstore near here?
The fitness club near my office offers a range of interesting activities.
Don't come near the dog. It'll bite you.
I'm renting a flat in the new block near the park.
They're building a large sports centre near the park.
We often swim in the river near our house.
There's a new sports centre near my school.
I used to live near here, in that block over there.
Excuse me, is there a tourist information centre near here?
He says I passed him near the cinema but didn't see him.
I really enjoyed summertime during my childhood. We lived near the sea.
Some Roman ruins have been discovered near the town centre.
There's a new sports centre near my school.
Poland's National Stadium is quite near the centre of Warsaw.
Is there a good restaurant near here?
I never go near the city centre these days. The air is awful.
There are no Chinese restaurants near our flat. We can go into town.
I'm glad I don't live near an atomic power station.
pokaż więcej (28) zdań z near »

nearer

We should rent a place nearer to the centre.
I'm cold. I'll sit nearer the heater for a while.
I wish I didn't have to commute every day. It would be better to work nearer home.
I'll ask the usherette if we can sit nearer to the front.
I quite naturally thought it obvious to get a flat nearer to work.
I had no alternative but to move nearer to work.
We lived on the outskirts of town for a while but then moved nearer the centre.

nearest

Excuse me, where's the nearest bus stop?
Where's the nearest bus stop, please?
Where's the nearest chemist's?
Where's the nearest petrol station?
The nearest fire station is in the neighbouring town.
The plain stretches as far as the nearest town.
We live a mile from the nearest shop. The walk is good exercise for us.
How far away is the nearest star?
I think it's about two kilometres to the nearest shop.
I'm so sorry to trouble you, but could you direct me to the nearest bank, please?
In the end we decided to make for the nearest pub and grab some lunch.

Zobacz stopniowanie innych przymiotników:

« low
« mad
« mean
« messy
« mild
« modern
« moist
« narrow
« nasty
« naughty
 
near
neat »
needy »
new »
nice »
noble »
noisy »
odd »
oily »
old »
pale »
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

chewy -
chubby -
classy -
coarse -
costly -
creamy -
creepy -
crispy -
crunchy -fancy -
grave -
greasy -
hairy -stingy -
sweaty - Dla czego nie ma tłumaczeń dla tych słówek?

Uwielbiam tą stronę dzięki niej właśnie się dowiedziałem, że nudny to nie tylko boring ale także dull

NightBear- jakich?

Brakuje sporo słówek podstawowych

Na jakiej podstawie określacie poziom zaawansowania danego słówka?