sharp - stopniowanie przymiotnika

Wzór stopniowania przymiotnika sharp – stopień równy, wyższy i najwyższy plus przykłady użycia w zdaniach.

sharp
adjective:
playsharp
comparative:sharper
superlative:(the) sharpest
  - ostry
- ostry, nagły, gwałtowny
- bystry
sharp
sharp
Przykłady zdań:

sharp

A professional sushi chef needs a knife with a very sharp edge.
There has been a sharp reduction in the bat population in this region.
You need a very sharp knife to prepare sushi properly.
This knife is useless! Have you got a sharp one?
I think this orange juice needs some more sugar. It's a bit sharp.
This sharp edge needs smoothing with a file.
This saw isn't sharp enough to cut hard wood.
This knife is useless! I need a sharp one.
I was sitting comfortably when I felt a sharp pain in my left leg.
Gordon's not too sharp when it comes to maths, but he's a fine musician.
Ben was unusually sharp with me at work today. I think he has something on his mind.
I feel a sharp pain if I move my jaw even a little. The dentist told me to keep my mouth closed for a few days.
How can I prepare the meat with this old knife? I need a sharp one.
Be careful! The edge of that cupboard is quite sharp.
I need a sharp blade to remove some silicone from the edge of the bath.
I can't undo this knot. Have you got a sharp knife?
Be careful with that sharp scalpel! It's not a toy and you could cut yourself badly.
This axe isn't sharp enough to split any of these logs.
These scissors aren't sharp enough to cut hair.
This blade is incredibly sharp, so be very careful.
pokaż więcej (1) zdań z sharp »

sharper

I need a sharper knife to cut the pizza.

Zobacz stopniowanie innych przymiotników:

« roomy
« rough
« rude
« rusty
« sad
« safe
« salty
« sane
« scary
« shallow
 
sharp
shiny »
short »
shy »
silly »
simple »
sincere »
skinny »
sleepy »
slim »
slimy »
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

chewy -
chubby -
classy -
coarse -
costly -
creamy -
creepy -
crispy -
crunchy -fancy -
grave -
greasy -
hairy -stingy -
sweaty - Dla czego nie ma tłumaczeń dla tych słówek?

Uwielbiam tą stronę dzięki niej właśnie się dowiedziałem, że nudny to nie tylko boring ale także dull

NightBear- jakich?

Brakuje sporo słówek podstawowych

Na jakiej podstawie określacie poziom zaawansowania danego słówka?