sleepy - stopniowanie przymiotnika

Wzór stopniowania przymiotnika sleepy – stopień równy, wyższy i najwyższy plus przykłady użycia w zdaniach.

sleepy
slim »
adjective:
playsleepy
comparative:sleepier
superlative:(the) sleepiest
  - śpiący
- senny, spokojny
  • sleepy
Przykłady zdań:

sleepy

What time does this film end? I'm getting very sleepy.
What a sleepy day! There's nothing at all happening.
I felt sleepy all morning and then realized I had forgotten to have breakfast.
The doctor said these tablets might make me feel quite sleepy and told me not to drive.

Zobacz stopniowanie innych przymiotników:

« scary
« shallow
« sharp
« shiny
« short
« shy
« silly
« simple
« sincere
« skinny
 
sleepy
slim »
slimy »
slow »
small »
smart »
smelly »
smoky »
smooth »
soft »
sore »
Komentarze (2)

Brakuje sporo słówek podstawowych

Na jakiej podstawie określacie poziom zaawansowania danego słówka?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: