soft - stopniowanie przymiotnika

Wzór stopniowania przymiotnika soft – stopień równy, wyższy i najwyższy plus przykłady użycia w zdaniach.

soft
sore »
adjective:
playsoft
comparative:softer
superlative:(the) softest
  - miękki
- łagodny, delikatny, cichy
soft
Przykłady zdań:

soft

My cat's fur is very soft. She's in good condition.
The new priest has a lovely, soft voice. I enjoy listening to him.
This sweater is so soft. Feel it.
This blanket is so soft!
The children love their teacher's soft voice.
I only go on holiday to places with soft, sandy beaches.
This courgette is very soft. I'll throw it away.
The therapist's soft touch almost sent me to sleep.
Chalk cliffs can be very dangerous because chalk is very soft.
This face cream makes my skin really soft.
I like beaches with soft, golden sand.
This bed is too soft. Let's try that one over there.
I make sure my kids don't have too many soft drinks.
The amount of sugar in soft drinks is very large.
This towel is lovely and soft. Where did you get it?
The bristles on my new toothbrush are too soft.
These crisps have gone soft. They're awful!
We need some soft drinks for people who don't drink alcohol.
He acts tough but he has a soft heart.
I'll take the butter out of the fridge. It will be soft when we need it.
pokaż więcej (6) zdań z soft »

Zobacz stopniowanie innych przymiotników:

« skinny
« sleepy
« slim
« slimy
« slow
« small
« smart
« smelly
« smoky
« smooth
 
soft
sore »
sorry »
sour »
spicy »
splendid »
steep »
stingy »
strange »
strict »
strong »
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

chewy -
chubby -
classy -
coarse -
costly -
creamy -
creepy -
crispy -
crunchy -fancy -
grave -
greasy -
hairy -stingy -
sweaty - Dla czego nie ma tłumaczeń dla tych słówek?

Uwielbiam tą stronę dzięki niej właśnie się dowiedziałem, że nudny to nie tylko boring ale także dull

NightBear- jakich?

Brakuje sporo słówek podstawowych

Na jakiej podstawie określacie poziom zaawansowania danego słówka?