tasty - stopniowanie przymiotnika

Wzór stopniowania przymiotnika tasty – stopień równy, wyższy i najwyższy plus przykłady użycia w zdaniach.

« tall
tasty
adjective:
playtasty
comparative:tastier
superlative:(the) tastiest
  smakowity, smaczny
tasty
REKLAMA
Przykłady zdań:

tasty

Is your steak tasty? It looks delicious.
I've got a recipe for a tasty fruit salad in pastry.
Kate's a vegetarian, so we'll have to make her a tasty salad.
We have two goats. Their milk is very tasty.
It's ten past two. Time for tasty Polish pancakes!
The soup was quite tasty, but a bit too salty for me.
It's not enough for food to be tasty, it must be healthy too.
I have vegetable broth with beans every day. It's cheap and tasty.
This bar has a wide range of tasty beverages.
This cheese is tasty. I'd like to get some for myself.
Do you know of any tasty cocktails with vodka?
Spring onions are so tasty! Most people like them raw, but I fry them and eat with a steak.
Boiled eggs and salt is the best combination for a tasty breakfast.
My sister cooks best in our family. The rest of us have no idea how to prepare tasty food.

tastier

I always make bread with wholemeal flour. It's much tastier.
I grind my own pepper. It's tastier than that in a sachet.

Zobacz stopniowanie innych przymiotników:

« steep
« stingy
« strange
« strict
« strong
« suitable
« sunny
« sweaty
« sweet
« tall
 
tasty
thick »
thin »
thirsty »
tiny »
tired »
tough »
true »
ugly »
warm »
weak »
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

chewy -
chubby -
classy -
coarse -
costly -
creamy -
creepy -
crispy -
crunchy -fancy -
grave -
greasy -
hairy -stingy -
sweaty - Dla czego nie ma tłumaczeń dla tych słówek?

Uwielbiam tą stronę dzięki niej właśnie się dowiedziałem, że nudny to nie tylko boring ale także dull

NightBear- jakich?

Brakuje sporo słówek podstawowych

Na jakiej podstawie określacie poziom zaawansowania danego słówka?