Future Continuous - pytania i przeczenia

Tworząc pytanie, zamieniamy kolejnością podmiot i słówko will

Will they be travelling to Paris all day tomorrow? Czy oni będa jechali jutro do Paryża przez cały dzień?
playWill she be listening to the radio at five? Czy ona będzie słuchała radia o piątej?
playWill you be using the photocopier later? Będziesz potem korzystał z kserokopiarki?

Pytając o szczegóły, zaczynamy od słówka pytającego, po którym dajemy will i całą resztę, np.:

playHow long will they be staying there? Jak długo będą tam przebywać?
playWhat will you be doing this time tomorrow? Co będziesz robił jutro o tej porze?
playWhere will you be working in ten years' time? Gdzie będziesz pracował za dziesięć lat?

Przeczenie tworzymy za pomocą słówka not.

playI will not be writing an essay on Monday. Nie będę pisał eseju w poniedziałek.
playWe won't be waiting for you for more than 15 minutes. Nie będziemy na ciebie czekać dłużej niż 15 minut.
playHe won't be using the car tonight. On nie będzie dziś wieczorem korzystał z samochodu.
Komentarze (5)

po prostu super

Nizła strona. Pomocna. Brakuje mi jedynie numeracji kolejnych ćwiczeń. To ułatwiłoby organizacje pracy.

Ucz ucz bo nauka potegi klucz;d
Wszycho jasne:)

i tutaj także brakuje przykładu dla pytań ze słówkami where/why/when; szkoda że te przykłady są podane tylko dla czasów Present

dobre

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.