Future Perfect Continuous - zastosowanie

Ten czas określa czynność, która najczęściej już trwa, a która zakończy się w określonym momencie w przyszłości. Różnica między Future Perfect Continuous a Future Perfect polega jedynie na tym, że właśnie tę ciągłość chcemy podkreślić, a nie efekty czynności. Popatrzmy:

I have just started saving for my trip to Africa. By July I'll have been saving for almost 7 months. Maybe I will have saved enough by then.
Właśnie zacząłem oszczędzać na wyjazd do Afryki. Do lipca będę oszczędzać już prawie 7 miesięcy (ciągłość) Może zbiorę do tego czasu tyle, ile mi potrzeba (podkreślamy rezultat oszczędzania)
I think we will have been staying in this traffic jam for six hours before we leave LA. Myślę, że postoimy w tym korku z 6 godzin zanim wyjedziemy z Los Angeles.
Komentarze (11)

Wadrzyk i lucek - Wasze wytłumaczenie jest absolutnie błędne. Oznaczając konstrukcję czasu w języku angielskim trzeba zawsze zastanowić się z jakim czasownikiem chcemy stworzyć zdanie, czyli - czy mamy czasownik "state" czy "activity". W obu msgs pojawił się ten sam błąd - podaliście zdania przykładowe z czasownikami "state" które przeważnie po za nielicznymi kontekstami nie pojawiają się w zdaniach typu Continuous/Progressive - opisywanie stanu odbywa się przez czasy typu Simple. Zatem oba te zdania powinny być opisane czasami Future Perfect Simple a nie Continuous. Można zatem powiedzieć, że czas Future Perfect Continuous to czas który opisuje nam sytuacje które będą trwać w przyszłości już od jakiegoś czasu ( może być tak że początek tego procesu lub czynności jest już w przeszłości) zatem nie będą to tylko sytuacje które będą trwać bo te są opisywane czasem Future Continuous. Bkomorowski@op.pl

Najłatwiej to wyjaśnić tak - Future Perfect Continuous używamy zawsze, gdy chcemy podkreślić, że w przyszłości dana czynność będzie trwała tyle i tyle czasu. Przykłady: za rok minie 5 lat, odkąd mam samochód, za miesiąc minie rok, odkąd jesteśmy razem

Myślę, że dobrym przykładem zastosowania tego czasu będzie poniższe zdanie.
Tomorrow it will have been two days since I quit smoking.
Pojutrze będzie dwa dni od kiedy rzuciłem palenie.

Na lekcji mieliśmy różnicę w ten sposób:
Future Perfect: W określonym momencie w przyszłości czynność się zakończy
Future Perfect Continuous: W określonym momencie w przyszłości czynność będzie trwała.
To chyba dość przystępne do zrozumienie i dla mnie bardziej precyzyjne

Zdanie nie może być ciężkie, może być trudne : P

to wszystko nie tyle jest ciężkie co czasochłonne, jak sobie damy odpowiednią ilość czasu np dwa dni na przyswojenie i przećwiczenie jednego czasu to nawet do ogarnięcia.

W codziennym gadaniu moim zdaniem nieprzydatne

noo. "Ciężkie" to idealne określenie dla tego czasu...

Ciężkie ....

wyjazdu do Afryki;d

tego mi brakowalo!
;p

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.