Future Perfect - pytania i przeczenia

Pytanie tworzymy przez inwersję słówka will z podmiotem, czyli w pytaniu w pierwszej kolejności pojawia się will, a dopiero potem podmiot.

Will they have passed all the exams before July? Czy oni zdadzą wszystkie egzaminy do lipca? (czy już będą po sesji na przykład)
Will you have processed these data by tomorrow? Czy przetworzysz te dane do jutra? (Czy będą gotowe jak przyjdę?)
How many countries will they have visited by the end of the holiday? Ile państw zwiedzą przed końcem wakacji?
How much will you have spent before they credit your account? Ile pieniędzy wydasz zanim przeleją ci na konto?

Przeczenia tworzymy tak samo jak w czasie Future Simple - czyli wstawiamy not po słowie will (w języku potocznym łączymy je w won't). Jedyne o czym trzeba pamiętać, to żeby nie 'zgubić' gdzieś reszty orzeczenia (have i III  formy czasownika):

I won't have been ready with my presentation by tomorrow. Nie będę gotowa (nie wyrobię się) z tym wystąpieniem/prezentacją do jutra.
His German won't have improved by holiday if he misses so many classes. Jego niemiecki nie poprawi się do wakacji, jeśli on będzie opuszczał tyle zajęć.
We won't have finished the report by the time the boss comes back. Nie skończymy raportu zanim szef wróci.
I won't have spent much by the end of my stay. Nie wydam dużo do końca pobytu.
Komentarze (5)

I won't have spent much by the end of my stay przecież powinna być 3 forma czyli spend dobrze rozumiem ?

Darkpoint: sylviask ma na myśli pewnie to, że nie jest to dobry przykład do tego czasu. A jeśli jest dobry to w zakładce "zastosowania" powinien pojawić się punkt że wykorzystujemy w ten czas w trybie przypuszczającym (ja tak to rozumiem). We wszystkich przykładach podawaliśmy konkretne zdarzenie które, jesteśmy przekonani, że się wydarzy (wróci szef, koniec pobytu, jutro), a tutaj mamy przypuszczenie które nie musi mieć miejsca.

sylviask: a co w nim jest wg. Ciebie źle? Ja uważam, że jest dobrze.

His German won't have improved by holiday if he misses so many classes. - to zdanie jest na pewno dobrze?

7/10

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.