Apostrophe

Apostrof stosowany jest w dwóch przypadkach:

1. gdy używamy form skróconych (zastępuje ominięte znaki w wyrażeniu), np:

He isn't (is not) proud of what he did, is he? On nie jest dumny z tego co zrobił, nieprawdaż?
The song was very popular back in the '80s. (1980s) Ta piosenka była bardzo popularna w latach osiemdziesiątych.
So... I'd (I would) like to know if you're (you are) leavin' (leaving). Cóż, chciałbym wiedzieć, czy wyjeżdżasz.
Yeah, I've got nothing better to do anyway. Taa, i tak nie mam nic lepszego do roboty.

UWAGA!
Pominięcie "g" z końcówki "-ing" tak jak w podanym przykładzie " leavin' " jest używane tylko w mowie potocznej - wersja ta nie jest polecana do oficjalnych listów, wypracowań, itp.

2. w formie dzierżawczej, przed lub po "-s":

The brother of my mother's uncle is called Shorty. Na brata wujka mojej mamy mówią Mały. ;-)
My parents' house is very spacious. Dom moich rodziców jest bardzo przestronny.
It is rather a women's issue. To raczej kobieca sprawa.

Dla przypomnienia: zasada jest taka, że aby określić, że ktoś jest właścicielem czegoś - po rzeczownikach liczby pojedynczej dodajemy "-'s". Ze względu na to, że w liczbie mnogiej rzeczowniki już mają jedno "s", dodajemy tylko apostrof. Wyjątkiem są rzeczowniki o nieregularnej liczbie mnogiej - bez końcówki "-s". Zachowują się one tak, jak te z liczby pojedynczej - też dostają "-'s" w formie dzierżawczej.

Komentarze (1)

Brat wujka mojej mamy (ten "Maly") to też wujek mojej mamy i zresztą tez mój :):)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.