Question mark, exclamation mark

Znak zapytania

Pytajniki stawiamy po prostu na końcu pytań - identycznie jak w języku polskim:

Are you thirsty? Would you like something to eat? Chce ci się pić? Chciałbyś coś zjeść?
Where's my purse? Gdzie moja torebka?

Wykrzyknik

Wykrzykników używamy podobnie jak w języku polskim:

- aby wyrazić rozkaz, zachwyt, złość, zaskoczenie, radość i inne silne emocje...

Do it! Zrób to!
What a beautiful garden! Cóż za piękny ogród!
You're driving me crazy! Get out! Doprowadzasz mnie do szaleństwa! Wynoś się!
It's impossible! To niemożliwe!
It's so good to see you! Come on in! Jak dobrze cię widzieć! Wejdź do środka!
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.