Capital letters

Wielkich liter używamy w następujących przypadkach:

1. Na początku zdania:

Everything's changed. Wszystko się zmieniło.

2. Dla zaimka 1 os. liczby pojedynczej:

Yesterday I went for a walk. Wczoraj poszedłem na spacer.

3. Dla nazw narodowości i języków:

My father is American and my mother is British. Mój ojciec jest Amerykaninem, a moja matka jest Brytyjką.
Employees look for people fluent in English, German and Spanish. Pracodawcy szukają ludzi znających biegle angielski, niemiecki i hiszpański.

4. Dla imion, nazwisk, nazw państw, miast...

Have you met Susan Brown? Czy poznałeś Susan Brown?
We live in Warsaw, Poland. Mieszkamy w Warszawie, w Polsce.

5. Dla nazw dni tygodnia, miesięcy i świąt:

I'm not going to work on Monday. W poniedziałek nie idę do pracy.
My boyfriend wasn't born in July. Mój chłopak nie urodził się w lipcu.
Do you have any plans for Christmas? Czy macie jakieś plany na święta Bożego Narodzenia?
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Zapomnieliście dodać, że w tytułach wszystkie człony, oprócz przyimków (o ile dobrze pamiętam) pisane są wielkimi literami.

Fajna strona: dobrze wszystko zaprojektowane,wytłumaczone i bardzo fajna atmosfera.
P.S Są małe i wielkie litery! Nie małe i duże...