Stawianie przecinków w języku angielskim

Zasady, użycia przecinków w języku angielskim są bardzo odmienne od przyjętych w naszym języku ojczystym. W języku angielskim przecinki stosujemy znacznie rzadziej niż w języku polskim.

Przyjrzyjmy się szczegółowo przypadkom, w których przecinek jest stawiany:

1. Aby oddzielić słowa z listy podczas wymieniania:

playThey have a house in London, a cottage in the mountains and a flat in Boston. Maja dom w Londynie, domek w górach i mieszkanie w Bostonie.
playCould you buy some bananas, tomatoes, milk and butter on your way home, please? Czy mógłbyś po drodze do domu kupić kilka bananów, pomidory, mleko i masło?

2. Aby oddzielić tzw. "non-defining relative clauses", czyli takie "wtrącenia", które nie są niezbędnym elementem zdania.

playMy mother, who is a nurse, lives in Cracow. Moja matka, która jest pielęgniarką, mieszka w Krakowie.
playOur cat, which has a white tail, is very smart. Nasz kot, który ma biały ogon, jest bardzo mądry.

Oddzielone przecinkami informacje nie są tutaj potrzebne, żeby zrozumieć sens zdań. W pierwszym przypadku spokojnie moglibyśmy przetłumaczyć to zdanie jako: "Moja matka mieszka w Krakowie... a tak nawiasem mówiąc to jest pielęgniarką". W drugim zdaniu - podobna sytuacja: "Mamy jednego kota i on jest bardzo mądry... A w dodatku ma taki słodki biały ogon".

UWAGA!

Inaczej sprawa wygląda, gdybyśmy mieli kilka kotów i biały ogon byłby cechą wyróżniającą tego, który jest mądrzejszy od pozostałych kotów.

Nie mielibyśmy wtedy do czynienia z "non-defining relative clauses", ale "defining relative clauses", czyli ze zdaniami, które są wtrącone po to, aby uniknąć nieporozumień, pomyłek, np.:

playOur cat which has a white tail is very smart. Nasz kot z białym ogonem (w odróżnieniu od pozostałych kotów) jest bardzo mądry.
playMothers who are single are very busy. Samotne matki mają dużo pracy (wyróżniamy tutaj samotne matki spośród wszystkich innych matek).

Non-defining relative clauses nie są zatem oddzielone przecinkami od reszty zdania.

3. Aby oddzielić "questions tags" (czyli wyrażenia tłumaczone na język polski jako: nieprawdaż? czyż nie?), a także podobne 'dodatki' od reszty zdania:

playYou passed the exam, didn't you? Zdałeś ten egzamin, nieprawdaż?
playLovely weather, isn't it? Piękna pogoda, nieprawdaż?
playI don't drink coffee or alcohol, for example. Nie piję przykładowo kawy ani alkoholu.

4. W zdaniach złożonych, rozpoczynających się od if:

playIf I had a car, I would give you a lift. Jeśli miałbym samochód, to podwiózłbym cię.
playIf you won a lot of money, would you move to a bigger flat? Gdybyś wygrał dużo pieniędzy, przeniósłbyś się do większego mieszkania?

5. Po niektórych wyrażeniech, tj. między innymi: nowadays, moreover, however, nevertheless, on the one hand, on the other hand, as a matter of fact, to tell you the truth, for example, for instance, last but not least, to sum up, on the whole, firstly, secondly

playNowadays, nearly everybody has a mobile. W dzisiejszych czasach prawie każdy ma komórkę.
playSome people, however, still don't use them. Jakkolwiek, niektórzy ludzie nadal ich nie używają.
playFor instance, my grandma prefers to write letters. Na przykład moja babcia woli pisać listy.
playTo tell you the truth, I am very fond of modern technology. Prawdę mówiąc, uwielbiam nowoczesne technologie.
playThat would involve, for example, getting up early. To by się przykładowo wiązało ze wczesnym wstawaniem.
playTo sum up, there are definitevely more pros than cons of implementing the system. Podsumowując, wprowadzenie systemu przyniesie z pewnością więcej korzyści niż strat.

Zwróćmy uwagę na fakt, że czasem wyrażenie takie może występować w środku zdania - i wtedy musimy je umieścić pomiędzy przecinkami.

Komentarze (2)

Równierz zauważyłęm ten błąd, to zdanie wprowadza w błąd. Powinno być: defining relative clauses nie są zatem oddzielone przecinkami od reszty zdania.

"Non-defining relative clauses nie są zatem oddzielone przecinkami od reszty zdania." - no właśnie wtedy używamy przecinka, usuńcie "non" i będzie OK

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.