Inne przyimki angielskie

W języku angielskim są również inne przyimki. Poniżej przedstawiamy ich zestawienie:

Przyimki związane z określaniem czasu
playsince playI haven't seen my uncle since last Easter. Nie widziałem swojego wujka od zeszłej Wielkanocy.
playfor playFor many years he has been trying to become a famous writer. Przez/od wielu lat stara się zostać sławnym pisarzem.
playduring playDuring his stay in Italy, he saw many places. Podczas pobytu we Włoszech zobaczył wiele miejsc.
playtill/until playDo not eat this cake until he comes. Nie jedz tego ciasta dopóki on nie przyjdzie.
playafter playI like to lie down and relax after dinner. Lubię się położyć i odpocząć po obiedzie.
playbefore playI never brush my teeth before breakfast. Nigdy nie szczotkuję zębów przed śniadaniem.
playfrom... to... playHe worked for Opel from 2002 to 2004. Pracował dla Opla od 2002 do 2004 r.

Przyimki związane z określaniem miejsca i położenia
playbetween playThe door is between the windows. Drzwi są pomiędzy oknami.
playbeside/by playWho is that man sitting beside Mary? Kim jest ten mężczyzna siedzący obok Mary? ;)
playamong playI love spending free time in the forest among trees. Uwielbiam spędzać wolny czas w lesie, wśród drzew.
playin front of playI'll be waiting for you in front of the school. Będę czekać na ciebie przed szkołą.
playbehind playStay behind me! It's dangerous here! Stań za mną! Tu jest niebezpiecznie!
playbelow/under playWhat do you have under this table? Show it to me! Co masz pod tym stołem? Pokaż mi!
playover playWhat's the name of the big bird flying over my head? Jak się nazywa ten duży ptak latający nad moją głową?
playthrough playI looked through the window and saw an accident. Spojrzałam przez okno i zobaczyłam wypadek.
Komentarze (4)

A co z przyimkiem of ?? How about a game of tennis this weekend?

Przyimki dla mnie to jakaś masakra... Cały czas mam problemy, kiedy użyć at, on albo in...

Nie "męższyzna" tylko "mężczyzna". :)

Ja bym dał przykład taki, a mianowicie:
The II World War lasted/continued from 1939 to 1945.

mała pomyłka w ostatniej tabelce przedostatnim wierszu:
from ... to / What's the name of the big bird flying over my head? / Jak się nazywa ten duży ptak latający nad moją głową?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.