Przyimek by

1. Poniższe przykłady pokazują zastosowanie przyimka by, który jest zazwyczaj angielskim odpowiednikiem polskich przyimków przez, przed, do, obok.

playThe taxi will be waiting by the post office. Taksówka będzie czekała przy urzędzie pocztowym.
playShe had finished writing her essay by midnight. Skończyła pisać esej przed północą.
playWe were walking by the pub which was closed. Przechodziliśmy obok pubu, który był zamknięty.

2. Poza tym, przyimek by jest używany, gdy połączenia wyrazów w zdaniu wskazują jednoznacznie na konieczność zastosowania polskiego narzędnika (który odpowiada na pytania kim? czym?).

playMy friends are planning to go to Moscow by plane. Moi przyjaciele planują lecieć do Moskwy samolotem.

3. Przyimek by występuje również w stronie biernej, kiedy jakaś czynność jest wykonana przez kogoś / coś.

playMy child has been bitten by a dog. Moje dziecko zostało pogryzione przez psa.
play"Gone with the wind" was written by Margaret Mitchell. "Przeminęło z wiatrem" zostało napisane przez Margaret Mitchell.

4. Poniżej prezentujemy inne zastosowania przyimka by:

Prepositional phrase Translation Example
play(send) by post (wysyłać) pocztą playDon't send this necklace by post! It's too valuable.
play(do) by hand (robić) ręcznie playWere all these items done by hand? It's a marvellous collection!
play(contact) by phone / e-mail / fax (skontaktować się) przez telefon / email / fax playThe message has been sent to you by e-mail.
play(pay) by cheque / credit card (płacić) czekiem / kartą kredytową playMay I pay by credit card in here?
playby mistake / accident / chance przez pomyłkę / niechcący / przez przypadek playExcuse me, I'm afraid you took my coat by mistake.
playby car / train / plane / subway samochodem / pociągiem / samolotem / metrem playTravelling by train seems to be very popular in this country.
playby heart na pamięć playDon't learn by heart! Try to understand what you're reading.
playby the way nawiasem mówiąc, przy okazji playJohn is moving to England. By the way, did I tell you that my husband used to live there himself?
playday by day dzień po dniu playIf I had to cook dinner day by day I would get bored of cooking soon.
playby telepathy telepatycznie playI don't believe that communication by telepathy is possible.
playby example na przykładzie playSome say that learning by example is the most effective method of all.
playby day/night podczas dnia/nocy playIf you travel by night, you will probably be willing to rest during the day.
playby surprise z zaskoczenia playI didn't expect my friends to do anything like that. I was totally taken by surprise!
playby now do tej pory playBy now they should be getting off the bus in Canada.
playby force siłą playRaul was taken by force from his apartment in the middle of the night.
playby luck szczęśliwym trafem playHe isn't smart. He only solved the riddle by luck.
playby birth / marriage z urodzenia / poprzez małżeństwo / po mężu playAnna Nowak by marriage Johnson is going to teach our class.
Komentarze (2)

Was written to strona bierna (tłum.: został napisany). "Has written" to strona czynna. Oznacza, że podmiot zdania wykonał czynność. Gdyby uzyć "has written" w tym zdaniu oznaczałoby to, że... utwór napisał Margaret. ;)

"Gone with the wind" was written by Margaret Mitchell.
Czy ktoś może mi wytłumaczyć, dlaczego jest "was written", a nie "has written"?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.