Przyimek in

Przyimek in również może mieć różne znaczenia w języku angielskim.

1. Pierwsze, podstawowe i bardzo łatwe do zapamiętania znaczenie przyimka in to w - stosowane identycznie jak w języku polskim:

playI have a lot of beautiful flowers in my room. Mam wiele pięknych kwiatów w swoim pokoju.

2. Przyimek ten może również służyć do określana miejsca, opisywania relacji zawierania się w czymś lub wskazywania, że coś jest w obrębie jakiegoś obszaru zamkniętego.

playWe spent our honeymoon in Venice. Miesiąc miodowy spędziliśmy w Wenecji.
playYesterday my friends were in the pub with their neighbours. Wczoraj moi znajomi byli w pubie ze swoimi sąsiadami.
playIn the picture I see a big, brown dog. Na obrazku widzę dużego, brązowego psa.

3. In może służyć do określania czasu, a dokładniej mówiąc: miesięcy, roku, pory dnia (wyjątek at night), jednostki czasu w znaczeniu za (pewnien czas).

playIn July I was in Greece with my parents. W lipcu byłam w Grecji z rodzicami.
playIn the morning I eat breakfast, in the afternoon I eat dinner but I don't have supper in the evening. Rano jem śniadanie, po południu jem obiad ale wieczorem nie jadam kolacji.
playHis grandfather died in 2006 at the age of 85. Jego dziadek zmarł w 2006 roku, w wieku 85 lat.
playI am going out in 5 minutes. Wychodzę za 5 minut.

Oprócz powyższych zastosowań istnieją też stałe zestawienia wyrażeń z przyimkiem in, które niestety trzeba zapamiętać. Oto przykłady:

Prepositional phrase Translation Example
playin a chair/armchair na krześle/w fotelu playI remember him sitting in this armchair.
playin bed w łóżku playStill in bed? It's time to get up!
playin the world na świecie playThese are the best muffins in the world.
playin the middle of the road na środku ulicy playWatch out! There is a broken vehicle in the middle of the road.
playin the north / south / east / west na północy / południu / wschodzie / zachodzie playCracow isn't in the west of Poland.
playin the sky na niebie playThere are so many beautiful stars in the sky.
playin time z czasem playIn time we got used to our neighbour's dog.
playin time (for) na czas playWe arrived in time for the lecture.
playin the end w końcu playIn the end he stood up and shouted: "That's it, you liar!"
playin the corner w rogu playCan you see the mouse over there sitting in the corner?
playin hospital w szpitalu playHe is in hospital after a terrible accident he had last week.
playin prison w więzieniu playDon't tell anyone but I've been in prison for 5 years.
playin the rain / sun / shade w deszczu / słońcu / cieniu playI'm singing in the rain...
playin my opinion moim zdaniem playIn my opinion you should give up smoking, mum.
play(write) in ink / pencil pisać atramentem / ołówkiem playPlease, don't write in pencil during the test.
playin danger w niebezpieczeństwie playI'm afraid your son is in danger.
playin cash gotówką playYou have to pay in cash in that shop.
playin the future w przyszłości playMy brother will become an astronaut in the future.
playin answer (to) w odpowiedzi (na) playIn answer to your letter we're sending you the invoice.
playin English po angielsku playHow can I understand the letter? It's in English!
playin general ogólnie playIn general, I don't like animals.
playin pairs parami, w parach playWe are going to do the exercise in pairs.
playin other words innymi słowy playHow to say "mean" in other words?
playin addition to w dodatku playIn addition to arriving late she forgot to bring the note we had asked for.
playin advance z wyprzedzeniem playYou should book these tickets in advance.
playin brief krótko playCould you tell me in brief what has just happened?
playin the centre of w centrum playThe hotel is in the centre of the city.
play(be) in charge of (być) odpowiedzialnym za playWho is in charge of this project?
playin common wspólny playWe get on well because we have a lot in common, I guess.
playin comparison with w porównaniu z playIt is more interesting in comparison with your last novel.
playin conclusion podsumowując playIn conclusion, it was a very successful enterprise.
playin detail szczegółowo playCould you describe it to me in detail?
playin exchange for w zamian za playI'll give you 10$ in exchange for this.
playin fact w rzeczywistości playNo wonder they got themselves killed. It is in fact a dangerous route.
playin fashion modny playAre long skirts still in fashion?
play(be) in favour of (być) za (być zwolennikiem) playAll in favour of capital punishment raise your hands.
playin half na pół playShould I cut the apple in half?
playin a hurry w pośpiechu playMy parent are always in a hurry.
playin love with zakochany w playI'm in love with my friend's girlfriend, I'm afraid.
playin the meantime w międzyczasie playTry to water the flowers and in the meantime I'll do the dishes.
playin the name of w imię playThey acted in the name of justice.
playin a nutshell krótko (mówiąc) playLet me put it in a nutshell: "I am leaving."
playin order to aby playI wrote it down in order not to forget.
play(be) in pain cierpieć playThe soldier was in such pain that he couldn't stand it any more.
playin particular w szczególności playI like sweets, ice-cream in particular.
playin the past w przeszłości playIn the past I swam a lot.
playin person osobiście playDo I have to pick up the package in person?
playin principle w zasadzie playIn principle we don't allow children in here.
playin theory/practice teoretycznie/praktycznie playIn theory everything is possible.
playin public/private publicznie/prywatnie playI need to talk to you in private.
playin progress w trakcie playThe work is still in progress.
playin return w zamian playWhat will I get in return?
playin self-defence w obronie własnej playYes, I killed him but it was in self-defence.
playin the street na ulicy playDo you really want to end up living in the street?
playin touch w kontakcie playBye. We'll be in touch.
playin turn po kolei playCould you speak in turn, please?
playin vain na próżno playDon't cry in vain.
playin question o którym mowa playThe man in question was absent that day.

Komentarze (4)

Agusiaa_smile
11 kwi 2014

" in a chair/armchair " tu jest błąd... IN an armchair ale ON the chair ...

hiddenplace
04 mar 2013

"My parent are always in a hurry." brakuje "s" w parentS

19Arek80
22 sie 2011

in the corner.. w tłumaczeniu jest literówka "sittinng" zamiast sitting..

Yagher
12 cze 2011

w przykładzie - " in danger / w niebezpieczeństwie / I'm afraid your son in in danger. wydaje mi się,że jest błąd. powinno być ... your son is in danger

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: