Przyimek in

Przyimek in również może mieć różne znaczenia w języku angielskim.

1. Pierwsze, podstawowe i bardzo łatwe do zapamiętania znaczenie przyimka in to w - stosowane identycznie jak w języku polskim:

playI have a lot of beautiful flowers in my room. Mam wiele pięknych kwiatów w swoim pokoju.

2. Przyimek ten może również służyć do określana miejsca, opisywania relacji zawierania się w czymś lub wskazywania, że coś jest w obrębie jakiegoś obszaru zamkniętego.

playWe spent our honeymoon in Venice. Miesiąc miodowy spędziliśmy w Wenecji.
playYesterday my friends were in the pub with their neighbours. Wczoraj moi znajomi byli w pubie ze swoimi sąsiadami.
playIn the picture I see a big, brown dog. Na obrazku widzę dużego, brązowego psa.

3. In może służyć do określania czasu, a dokładniej mówiąc: miesięcy, roku, pory dnia (wyjątek at night), jednostki czasu w znaczeniu za (pewnien czas).

playIn July I was in Greece with my parents. W lipcu byłam w Grecji z rodzicami.
playIn the morning I eat breakfast, in the afternoon I eat dinner but I don't have supper in the evening. Rano jem śniadanie, po południu jem obiad ale wieczorem nie jadam kolacji.
playHis grandfather died in 2006 at the age of 85. Jego dziadek zmarł w 2006 roku, w wieku 85 lat.
playI am going out in 5 minutes. Wychodzę za 5 minut.

Oprócz powyższych zastosowań istnieją też stałe zestawienia wyrażeń z przyimkiem in, które niestety trzeba zapamiętać. Oto przykłady:

Prepositional phrase Translation
playin a chair/armchair na krześle/w fotelu
playin bed w łóżku
playin the world na świecie
playin the middle of the road na środku ulicy
playin the north / south / east / west na północy / południu / wschodzie / zachodzie
playin the sky na niebie
playin time z czasem
playin time (for) na czas
playin the end w końcu
playin the corner w rogu
playin hospital w szpitalu
playin prison w więzieniu
playin the rain / sun / shade w deszczu / słońcu / cieniu
playin my opinion moim zdaniem
play(write) in ink / pencil pisać atramentem / ołówkiem
playin danger w niebezpieczeństwie
playin cash gotówką
playin the future w przyszłości
playin answer (to) w odpowiedzi (na)
playin English po angielsku
playin general ogólnie
playin pairs parami, w parach
playin other words innymi słowy
playin addition to w dodatku
playin advance z wyprzedzeniem
playin brief krótko
playin the centre of w centrum
play(be) in charge of (być) odpowiedzialnym za
playin common wspólny
playin comparison with w porównaniu z
playin conclusion podsumowując
playin detail szczegółowo
playin exchange for w zamian za
playin fact w rzeczywistości
playin fashion modny
play(be) in favour of (być) za (być zwolennikiem)
playin half na pół
playin a hurry w pośpiechu
playin love with zakochany w
playin the meantime w międzyczasie
playin the name of w imię
playin a nutshell krótko (mówiąc)
playin order to aby
play(be) in pain cierpieć
playin particular w szczególności
playin the past w przeszłości
playin person osobiście
playin principle w zasadzie
playin theory/practice teoretycznie/praktycznie
playin public/private publicznie/prywatnie
playin progress w trakcie
playin return w zamian
playin self-defence w obronie własnej
playin the street na ulicy
playin touch w kontakcie
playin turn po kolei
playin vain na próżno
playin question o którym mowa

Przykłady:

playI remember him sitting in this armchair.
playStill in bed? It's time to get up!
playThese are the best muffins in the world.
playWatch out! There is a broken vehicle in the middle of the road.
playCracow isn't in the west of Poland.
playThere are so many beautiful stars in the sky.
playIn time we got used to our neighbour's dog.
playWe arrived in time for the lecture.
playIn the end he stood up and shouted: "That's it, you liar!"
playCan you see the mouse over there sitting in the corner?
playHe is in hospital after a terrible accident he had last week.
playDon't tell anyone but I've been in prison for 5 years.
playI'm singing in the rain...
playIn my opinion you should give up smoking, mum.
playPlease, don't write in pencil during the test.
playI'm afraid your son is in danger.
playYou have to pay in cash in that shop.
playMy brother will become an astronaut in the future.
playIn answer to your letter we're sending you the invoice.
playHow can I understand the letter? It's in English!
playIn general, I don't like animals.
playWe are going to do the exercise in pairs.
playHow to say "mean" in other words?
playIn addition to arriving late she forgot to bring the note we had asked for.
playYou should book these tickets in advance.
playCould you tell me in brief what has just happened?
playThe hotel is in the centre of the city.
playWho is in charge of this project?
playWe get on well because we have a lot in common, I guess.
playIt is more interesting in comparison with your last novel.
playIn conclusion, it was a very successful enterprise.
playCould you describe it to me in detail?
playI'll give you 10$ in exchange for this.
playNo wonder they got themselves killed. It is in fact a dangerous route.
playAre long skirts still in fashion?
playAll in favour of capital punishment raise your hands.
playShould I cut the apple in half?
playMy parent are always in a hurry.
playI'm in love with my friend's girlfriend, I'm afraid.
playTry to water the flowers and in the meantime I'll do the dishes.
playThey acted in the name of justice.
playLet me put it in a nutshell: "I am leaving."
playI wrote it down in order not to forget.
playThe soldier was in such pain that he couldn't stand it any more.
playI like sweets, ice-cream in particular.
playIn the past I swam a lot.
playDo I have to pick up the package in person?
playIn principle we don't allow children in here.
playIn theory everything is possible.
playI need to talk to you in private.
playThe work is still in progress.
playWhat will I get in return?
playYes, I killed him but it was in self-defence.
playDo you really want to end up living in the street?
playBye. We'll be in touch.
playCould you speak in turn, please?
playDon't cry in vain.
playThe man in question was absent that day.
Komentarze (5)

Czegos tu nie rozumiem:
In może służyć do określania czasu, a dokładniej mówiąc: miesięcy, roku, pory dnia (wyjątek at night), jednostki czasu w znaczeniu za (pewnien czas).
Margaret's boyfriend will go to see her at noon.

" in a chair/armchair " tu jest błąd... IN an armchair ale ON the chair ...

"My parent are always in a hurry." brakuje "s" w parentS

in the corner.. w tłumaczeniu jest literówka "sittinng" zamiast sitting..

w przykładzie - " in danger / w niebezpieczeństwie / I'm afraid your son in in danger. wydaje mi się,że jest błąd. powinno być ... your son is in danger

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.