Przyimek at

Przyimek at może sprawić wiele problemów. Aby się tego ustrzec, zacznijmy od przeanalizowania typowych zastosowań przyimka at:

1. Przyimek at służy do określania miejsca, które jest postrzegane jako punkt w przestrzeni, np.

playI was waiting only 2 minutes at the bus stop. Czekałam tylko 2 minuty na przystanku.
playJohn is at Mary's now. They are studying French together. John jest teraz u Mary. Uczą się razem francuskiego.
playI was absent at the wedding but I sent a present. Byłem nieobecny na weselu, ale wysłałem prezent.
playWrite your name at the top of the page. Napisz swoje imię na górze strony.

2. Przyimek at ma również zastosowanie przy określaniu czasu, odczytywaniu czasu z zegara, z posiłkami, z niektórymi świętami (tymi, które trwają dłużej, niż jeden dzień), np.

playSue arrived at 5 o'clock in the morning. Sue przybyła o 5 godzinie rano.
playAt Easter I usually stay at my aunt's house. W Wielkanoc zwykle przebywam w domu mojej cioci.
playWe can't meet at lunch time because I have to work. Nie możemy się spotkać w czasie lunchu, bo muszę pracować.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych wyrażeń przyimkowych z at:

Prepositional phrase Translation Examples
playat night w nocy playI like reading at night.
playat the weekend w weekend playWe are planning to go skiing at the weekend.
playat the end of na koniec/końcu playIWhat's at the end of this road? Just a dead end?
playat the beginning of na początku playI wonder what life was like at the beginning of the 18th century.
playat the door u drzwi playSomeone is standing at the door.
playat the top of na górze playAt the top of the mountain there were 3 men.
playat the bottom of na dole playAt the bottom of page 9 there is my signature.
playat the front z przodu playThere is a beautiful garden at the front of the mansion.
playat the back z tyłu playThere's a garage at the back of my house.
playat home w domu playJust feel at home.
playat work w pracy playRecently we've got a lot to do at work.
playat school / univeristy / college w szkole / na uniwersytecie / w college playDid you have lunch at school yesterday?
playat sea nad morzem playDo you think that spending holidays at sea is what she really wants?
playat a party na przyjęciu playThis is Amanda. We've met at a party.
playat a conference na konferencji playWe are not allowed to eat snacks at a conference.
playat the station/airport na stacji/lotnisku playIs someone going to welcome me at the airport?
playat the doctor's u lekarza playHe was supposed to be at the doctor's now!
playat the age of... w wieku ... lat playMy father got married at the age of 30.
playat... degrees Celsius w ... stopniach Celsjusza playWater doesn't boil at 50 degrees Celsius.
playat the crossroads na skrzyżowaniu playHis car is waiting at the crossroads now.
playat the table przy stole playThere was the whole family sitting at the table.
playat the wedding / funeral na ślubie / pogrzebie playIt was at the funeral when I first saw Susan.
playat last w końcu playAt last we found our way back home.
playat the bus stop na przystanku playWaiting at the bus stop is not my favourite pastime.
playat church w kościele playShe spends Sundays at church.
playat all costs za wszelką cenę playYou must pass this exam at all costs.
playat dawn o świcie playAt dawn she woke up and found out that her purse was missing.
playat ease odprężony playGo for a walk - this will set your mind at ease.
playat first na początku playAt first I felt very stressed buth then everything went smooth.
playat the end pod koniec playAt the end of the movie everyone was fast asleep.
playat first sight od pierwszego wejrzenia playIt was love at first sight and it lasted the whole 2 weeks.
playat hand pod ręką, w pobliżu playIt's never at hand when I need it.
playat heart tak na prawdę playAt heart, I still love you, Pamela Anderson.
playat ... km an hour z prędkością ... km/h playSir, you've been driving your vehicle at 170 km an hour.
playat large na wolności playThe murderer escaped from prison and is still at large.
playat least przynajmniej playAt least I have my pride.
playat the moment w tej chwili playAre you busy at the moment?
playat noon w południe playI have just made an appointment at noon.
playat war / peace w czasie wojny / pokoju playIt means we're at war.
playat present obecnie playAt present the station is closed.
playat short notice od ręki playI don't believe they repaired your car at such a short notice.
playat full speed z pełną prędkością playDriving at full speed gives me the adrenaline which I need.
playat times czasami playThe acoustics was so poor that I didn't hear the lecturer at times.

Komentarze (8)

Tiraaamisuuu
24 lis 2016

Super, dziękuję. :)

Anglik124
21 lis 2015

Kiedy powstala ta strona???

Anglik124
21 lis 2015

WTF!!! Niezłe to.......

barteks91
04 cze 2015

at short notice = bezwłocznie, bez wczejśniejszego przedzenia, np. Thank you for comming at such short notice.

martysiaa002
28 gru 2011

Napisze tyle dziękuje za pomoz z angielskim chodź jakis jeden temat umiem to dzienki tej stronce :)

smerf94
26 gru 2011

Błyskawicznie się z tego uczę! dziękuję ;)

renia12113
08 lis 2011

Fajna stronka! ;D

oleanderka
22 maj 2011

Dzieękuje temu kto wymyśłił tę stronę!

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: