Przyimek on

1. Przyimek on, przyetłumaczony na polski jako na może służyć do określania położenia przedmiotu - jeśli znajduje się on na jakiejś płaskiej powierzchni i jest z nią styczny.

Prześledźmy to na podstawie przykładów:

playMike's cat is lying on the floor. Kot Mike'a leży na podłodze.
play"Where's my book?"
"It's on the shelf in the living room."
"Gdzie jest moja książka?"
"Jest na półce w salonie."

2. Przyimek on ma również zastosowanie przy określaniu daty - a ściślej mówiąc - gdy mamy na myśli konkretną datę dzienną, nazwę dnia tygodnia, nazwę dnia świątecznego itp.

playOn Wednesday I have to visit my aunt. W środę muszę odwiedzić moją ciocię.
playOn Christmas Day I got up at 7 to be the first to unpack the presents. W dzień Bożego Narodzenia wstałam o 7, żeby jako pierwsza rozpakować prezenty.
playMy birthday is on the 28th of January. Mam urodziny 28 stycznia.

Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania przyimka on w stałych wyrażeniach:

Prepositional phrase Translation
playon board na pokładzie
playon a cruise w rejs
playon Earth na ziemi
playon the outskirts na obrzeżach
playon page (three) na (trzeciej) stronie
playon the pavement na chodniku
playon the radio w radio
playon TV w telewizji
playon my birthday na moje urodziny
playon time punktualnie
playon the right/left po prawej/lewej
playon the way to po drodze do
playon the phone przez telefon
playbe / go on strike strajkować /
rozpocząć strajk
playbe / go on a diet być na diecie /
przejść na dietę
playbe on fire palić się
playon the whole generalnie
playon purpose celowo
playon foot na piechotę
playon condition that pod warunkiem, że
playon behalf of w imieniu
playon the one hand... on the other hand z jednej strony...
z drugiej strony
playon a bus / a train / a plane / a ship / a bike / a motorbike / horse w autobusie / w pociągu /
w samolocie / na statku /
na rowerze / na motocyklu /
na koniu
playon account of z powodu
playon average przeciętnie
playon business w interesach
playon the contrary przeciwnie
playon demand na żądanie
playon duty na służbie
playon the (2nd) floor na (drugim) piętrze
playon holiday/vacation na wakacjach
playon the Internet w internecie
playon one's knees na kolanach
playon second thoughts po namyśle
playon one's own samodzielny/
samodzielnie
play(be) on sick-leave (być) na zwolnieniu lekarskim/
iść na zwolnienie lekarskie
play(be) on maternity leave / go on maternity leave (być) na urlopie macierzyńskim /
przejść na urlop macierzyński

Przykłady:

playHow many people are on board, captain?
playI'll take you on a cruise to Italy if you want.
playThe photographer took pictures of almost all species which live on Earth.
playI dream of living on the outskirts of London.
playYou'll find the exercise on page three.
playLook! There's a car parked on the pavement!
playI don't watch TV. I listen to the news on the radio.
playIs there anything interesting on TV tonight?
playWhat are you going to give me on my birthday?
playPhilip is a very reliable person and he always comes to the meetings on time.
playWhere am I? On the right I can see a post office and there's a church on the left.
playI bought this dress on the way to the grocer's.
playYesterday I was talking to him on the phone. He asked me to pay him a visit.
playThe workers threatened to go on strike if they don't get a rise.
playNo, thank you. I can't eat this cake as I am on a diet.
playThe whole room is on fire. We have to run!
playOn the whole, it all depends on the point of view.
playYou know I would never hurt you on purpose.
playIt's not far from here. You can walk. It will take you 5 minutes on foot.
playI will tell you something on condition that it stays between us.
playI am here on behalf of the Mayor.
playOn the one hand I would like to go on a trip to Egypt but on the other hand I am afraid of flying.
playYes mom, I managed to get to the station on time and I'm already on the train to Moscow.
playHe was absent during the conference on account of being ill.
playPolish couples have 2 kids on average.
playI'm not a tourist. I'm here on business.
play- Is he a good swimmer?
- On the contrary. He's terrible at all sports.
playWe can order the movie on demand but it will cost you extra money.
playAre you still on duty, officer?
playMy neighbour who lives on the 2nd floor is very noisy.
playWhere are you planning to go on your holiday?
playI found your advertisement on the Internet.
playDo I have to beg you on my knees?
playAt first I didn't like the idea but on second thoughts I decided to do it.
playShe likes to show that she's already a big girl and tries to do everything on her own.
playHe's been on sick-leave since Monday.
playShe went on maternity leave last month.
Komentarze (10)

Wednesday jest przodujący więc jest on wyznacznikiem przyimka, czyli ON Wednesday morning.
Z kolei jeśli chodzi o miesiąc danego roku to dalej przoduje nam miesiąc więc tutaj będzie IN July 2016

IN the Wednesday mornig czy ON Wednesday morning?

A co w przypadku gdy mamy okreslony miesiąc danego roku to wtedy: IN/ON July 2016???

1.The photographer took pictures of almost all species which live on Earth.
Przy przedimkach "THE" wyjaśniacie że przy rzeczownikach unikatowych dajemy przedrosthe "the".
(The Earth goes round the Sun.). Proszę o regułę.

W zdaniu "(...) unpack the presents.", te tę nie powinno zniknąć, bo mówimy nie o prezencie a o prezentach czyli liczbie mnogiej?

Are you sill on duty, officer?
prosze poprawić

At first I didn't like the idea but on secon thoughts I decided to do it.
prosze poprawić literówkę

My neighbour who lives on the 2nd floor is vey noisy.
prosze poprawić literówkę

to kiespko z czytaniem bo jest i trzecia :) Are you sill zamiast still on duty ale gdzie Ty znalazles vey noisy to nie wiem

Świetne to jest :)) Nigdy nie wiedziałem jaki przyimki dawać XD teraz juz wiem .

Tylko są 2 małe literówki;
vey noisy, on secon thoughts

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.