bring round – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego bring round wraz z przykładem użycia. ...............

bring round

phrasal verb z czasownikiem bring
  1. przekonać (do zmiany zdania, decyzji, itp.)
    bring somebody round

    The professor's speech finally brought me round to his way of thinking.

    My experiences in Africa brought me round to the realities of life.

    Will nothing bring you round to our point of view?

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem bring

REKLAMA