fall for – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego fall for wraz z przykładem użycia. ...............

fall for

phrasal verb z czasownikiem fall
  1. zakochać się
    fall for somebody/something

    We fell for the cottage the moment we saw it.

    William fell for Karen when he saw her riding across a field on a white horse.

    It was love at first sight. We both knew we'd fallen for each other.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem fall