fall through – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego fall through wraz z przykładem użycia. ...............

fall through

phrasal verb z czasownikiem fall
  1. nie powieść się, nie udać się, spełznąć na niczym

    We were so disappointed when our plans to retire in the countryside fell through. The houses are much too expensive for us.

    I worked hard for two years to save the company, but it all fell through in the end. I'm unemployed now.

    It's hard when what you hope for falls through, but you have to keep going and try again.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem fall

 »
REKLAMA