kick back – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego kick back wraz z przykładem użycia. ...............

kick back

phrasal verb z czasownikiem kick
  1. relaksować się

    That's enough for today! Let's kick back and lounge around in the garden.

    I had to kick back on work and organise more free time. I was burning out.

    If you don't kick back soon, you'll end up in hospital. I'll take you out for a meal.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem kick