kick off – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego kick off wraz z przykładem użycia. ...............

kick off

phrasal verb z czasownikiem kick
  1. rozpocząć (się)

    The show kicked off with a really heavy blues number.

    The band's tour will kick off in France.

    Why don't we kick the concert off with something by Mozart? Everyone likes that stuff.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem kick