kick in – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego kick in wraz z przykładem użycia. ...............

kick in

phrasal verb z czasownikiem kick
  1. zacząć działać (np. o leku)

    I hope the pain stops when my new medicine kicks in,

    There's something wrong with the pump and it's not kicking in.

    It'll be warm in here as soon as the heating kicks in.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem kick