loom up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego loom up wraz z przykładem użycia. ...............

loom up

phrasal verb z czasownikiem loom
  1. wyłaniać się, majaczyć

    It was foggy when we arrived and the hotel loomed up like something from a horror film.

    We saw the city looming up in the darkness when we turned the corner.

    What's that looming up over there? Your dad said these fields were empty.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem loom