make for – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego make for wraz z przykładem użycia. ...............

make for

phrasal verb z czasownikiem make
  1. poruszać się w kierunku, kierować się ku/w stronę
    make for something

    We all made for the exit when the hooligans came into the pub.

    I made for the door when that big buy threatened to punch me in the face.

    It's about time we made for the bar and got some drinks. I'm really thirsty.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem make

REKLAMA