make do with – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego make do with wraz z przykładem użycia. ...............

make do with

phrasal verb z czasownikiem make
  1. zadowolić się czymś
    make do with something

    I haven't time to cook something, so you'll have to make do with sandwiches.

    We've watched all our DVDs, so we'll have to make do with a TV film this evening.

    All the coffee's gone, so you can make do with tea until I go shopping.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem make

REKLAMA