make of – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego make of wraz z przykładem użycia. ...............

make of

phrasal verb z czasownikiem make
  1. myśleć o, sądzić o
    make something of somebody/something

    I don't know what to make of Danny's behaviour recently. He seems angry about something.

    Read this letter and tell me what you make of it. I have no idea what it's about.

    I just don't know what to make of it. Maybe I'm going crazy?

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem make