look up to – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego look up to wraz z przykładem użycia. ...............

look up to

phrasal verb z czasownikiem look
  1. podziwiać, szanować, patrzeć z podziwem/uznaniem na kogoś
    look up to somebody

    I looked up to my uncle Bill when I was a child. He helped me so much in so many ways.

    It's important in life to have somebody to look up to.

    I never really looked up to my father because he was hardly ever at home.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem look

REKLAMA