look back – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego look back wraz z przykładem użycia. ...............

look back

phrasal verb z czasownikiem look
  1. spoglądać w przeszłość

    When I look back at my childhood, I remember only the happy days.

    It's easy to forget how tough life was when I look back on my youth.

    You're always looking back to the past and feeling sorry for yourself.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem look