look into – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego look into wraz z przykładem użycia. ...............

look into

phrasal verb z czasownikiem look
  1. badać, przyglądać się
    look into something

    Will you look into my complaint as soon as possible, please?

    I'll look into what can be done. I'm sure we can find a way to make us both happy.

    Mr Jones says he looked into the matter but found no reason to change anything.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem look