look down on – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego look down on wraz z przykładem użycia. ...............

look down on

phrasal verb z czasownikiem look
  1. pogardzać, parzeć z góry
    look down on somebody

    I hate it when people look down on me just because my skin is a different colour to theirs.

    It's wrong to look down on people when you know almost nothing about them.

    I try not to look down on others, but some people are simply awful.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem look