look at – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego look at wraz z przykładem użycia. ...............

look at

phrasal verb z czasownikiem look
  1. patrzeć, spojrzeć; przyglądać się
    look at somebody/something

    Why are you looking at me? Do I know you?

    What are you looking at? Are they your childhood photos?

    The new guy is always looking at you. I think he fancies you.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem look