look over – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego look over wraz z przykładem użycia. ...............

look over

phrasal verb z czasownikiem look
  1. przejrzeć, sprawdzić
    look something over

    Jim said he could look the car over before we go on holiday to make sure it's safe.

    You should look your essay over before handing it in. There are sure to be some mistakes.

    I've looked over the contract and everything seems to be in order.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem look

«