look around – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego look around wraz z przykładem użycia. ...............

look around

phrasal verb z czasownikiem look
  1. rozglądać się

    I've looked around for my passport but I can't find it anywhere.

    Look around the whole house and you're sure to find enough money for some bread.

    I spent half the day looking around for two socks that match!

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem look