run away – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego run away wraz z przykładem użycia. ...............

run away

phrasal verb z czasownikiem run
  1. uciec

    You were brave not to run away when the school bully started picking on you.

    Sometimes, the best reaction to aggression is to run away.

    Why did you run away? I only wanted to talk to you.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem run

REKLAMA