run out – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego run out wraz z przykładem użycia. ...............

run out

phrasal verb z czasownikiem run
  1. skończyć; kończyć się, wyczerpać się
    run out/out of something

    We've run out of milk again. I bought two litres yesterday.

    Go easy on spending or we'll run out of money soon.

    Looks like we've run out of time. We can try again in the morning.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem run

 »
REKLAMA