show off – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego show off wraz z przykładem użycia. ...............

show off

phrasal verb z czasownikiem show
  1. popisywać się, przechwalać się

    Expect Colin to start to show off as soon as the girls arrive.

    He shows off to convince us that's he's clever, but he's nobody special at all.

    Mick only shows off in front of people with plenty of money. It's a sick game, really.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem show

REKLAMA